Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I” Nr 02.01.00-00-0002/18

Projekt “Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I” Nr 02.01.00-00-0002/18

Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

W dniu 28.06.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość Projektu:

Całkowita wartość Projektu bez VAT 56 202 914,58 PLN,                                                           

Kwota wsparcia z Funduszy Unii Europejskiej: 47 772 477,38 PLN.

Okres realizacji Projektu: 2019- 2023.

Film z realizacji inwestycji.

Uroczyste zakończenie Projektu – Konferencja prasowa 28.11.2023 r.

Adres

ul. Zjednoczenia 110A,
65-120 Zielona Góra

Godziny pracy

Zapraszamy do siedziby Spółki
w dni robocze w godzinach 
od 6:45 do 14:45

Kontakt

Tel. +48 68 4519 300 do 302
E-mail: poczta@zwik.zgora.pl

Skip to content